Mặt bằng điển hình của biệt thự đơn lập

AN DONG VILLAS có toàn bộ 8 căn biệt thự đơn lập trên tổng diện tích 341m2. Toàn bộ khu biệt thự được quy hoạch, thiết kế rất phù hợp với những người có điều kiện về kinh tế và yêu thích thiên nhiên.

Một số hình ảnh mặt bằng điển hình

 

Hình 1: Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà biệt thự đơn lập 

 

 

 

Hình 2: Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà biệt thự đơn lập 

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà biệt thự đơn lập

 

 

Hình 4: Mặt bằng mái tầng 3 nhà biệt thự đơn lập 

 

 

Hình 5: Mặt đứng trục 1 -3 mẫu nhà biệt thự đơn lập

 

 

Hình 6: Mặt đứng trục 3 -1 mẫu nhà biệt thự đơn lập 

 

 

 Hình 7: Mặt đứng trục E- A mẫu nhà biệt thự đơn lập

 

 

 Hình 8: Mặt đứng trục A- E mẫu nhà biệt thự đơn lập 

 

 

Hình 9: Mặt đứng trục A - A mẫu nhà biệt thự đơn lập