Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế thương mại

Khu nhà liên kế thương mại của AN DONG VILLAS chỉ cách các khu nhà ở một con đường lộ giới 20m. Chính vị trí này đã biến Khu nhà liên kế thương mại trở thành tâm điểm phát triển của AN DONG VILLAS trong tương lai.

Một số hình ảnh mặt bằng điển hình

Hình 1: Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế thương mại

 

 

Hình 2: Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế thương mại

 

 

 

Hình 3: Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế thương mại

 

 

Hình 4: Mặt bằng tầng 4 mẫu nhà liên kế thương mại

 

 

Hình 5: Mặt bằng tầng 5 mẫu nhà liên kế thương mại

 

 

Hình 6: Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế thương mại

 

      

                     Hình 7: Mặt đứng trục 1 -2                                       Hình 8: Mặt đứng trục 2-1

 

 

 

 Hình 7: Mặt đứng trục 1-1 nhà liên kế thương mại