Khu nhà liên kế vườn AN DONG VILLAS - không gian sống lý tưởng với nhiều cây xanh

Nếu bạn yêu thích lối sống riêng tư của nhà vườn nhưng cũng muốn thuận tiện trong việc mua sắm, sử dụng các dịch vụ giải trí, ăn uống… hãy chọn khu nhà liên kế vườn. Khu nhà liên kế vườn AN DONG VILLAS có nhiều vị trí thuận lợi và diện tích khác nhau cho bạn lựa chọn


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 18m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên vườn 5m x 18m; Mặt cắt trục đứng 1-1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 18m; ...


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt đứng trục 1 -2 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m; Mặt đứng trục 1 -1 mẫu nhà liên kế vườn 5m x 23.5m


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m

Mặt bằng tầng 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16 m; Mặt bằng tầng 2 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt bằng tầng 3 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt bằng mái mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m; Mặt cắt 1 - 5 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m ; Mặt cắt 1 - 1 mẫu nhà liên kế vườn 7.5m x 16m


Xem tiếp

Mặt bằng điển hình của khu nhà liên kế vườn 7.5m - lô C

Mặt bằng tầng 1, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 2, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng 3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt bằng tầng mái, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA; Mặt đứng trục 1-3, lô C mẫu nhà liên kế thương mại 7.5m của AN DONG VILLA


Xem tiếp