Báo cáo giữa kỳ lần 3 Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế đã được Đơn vị tư vấn báo cáo giữa kỳ (lần 3) trong ngày 8/8/2013 tại VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự họp nghe báo cáo và góp ý cho Đồ án này có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn; đại diện các cơ quan đơn vị có liên quan của Trung ương; đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh và đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh


Xem tiếp

Quy hoạch Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho xây dựng 2 Đề án phân loại đô thị Huế và Đề án đưa tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, có cơ chế đặc thù đối với đô thị Thừa Thiên Huế.


Xem tiếp

Quy hoạch Huế thành đô thị trung tâm miền Trung

Ngày 8/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức cuộc họp nghe các đơn vị tư vấn của Hàn Quốc báo cáo và tham gia góp ý giữa kỳ lần 3, dự án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Xem tiếp